Procházet zdrojové kódy

iso-root build-script

master
Martin před 3 roky
rodič
revize
6f81039c7a
1 změnil soubory, kde provedl 7 přidání a 1 odebrání
  1. +7
    -1
      iso-root/isolinux/zz_make.sh

+ 7
- 1
iso-root/isolinux/zz_make.sh Zobrazit soubor

@@ -1,3 +1,9 @@
cd ..
sudo xorriso -as mkisofs -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -iso-level 4 -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -eltorito-alt-boot -e boot/grub/efi.img -no-emul-boot -o ../fertiges-isoimage.iso .
cd
cd ..
isohybrid -u fertiges-isoimage.iso

ISO="easyvdr-3.0.0-64-stable-1.iso"
mv fertiges-isoimage.iso $ISO
zsyncmake $ISO
md5sum $ISO >md5.txt

Načítá se…
Zrušit
Uložit