14 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  mango ff98d6ab6c remove old sources intel-vaapi-driver преди 2 години
  mango 6317e834ad new intel-vaapi-driver - uploaded2-3-base-stable-PPA преди 3 години
  mango 3c1a01f8c9 remove old sources intel-vaapi-driver преди 3 години
  mango 6394dec911 remove obsolet sources преди 3 години
  mango 21dabaf36a added new intel-vaapi-driver - uploaded2-3-base-stable-PPA преди 3 години
  mango 74dceb31dc new intel-vaapi-driver - uploaded2-3-base-stable-PPA преди 3 години
  mango 93eaa810ac remove old sources intel-vaapi-driver преди 3 години
  mango 7ab9fb2c2c new intel-vaapi-driver - uploaded2-3-base-stable-PPA преди 3 години
  mango 2a795a4101 added new intel-vaapi-driver - uploaded2-3-base-stable-PPA преди 3 години
  mango a09e0c60f0 remove old sources intel-vaapi-driver преди 3 години
  mango 268e49c6d3 added new intel-gpu-tools - uploaded2-3-base-stable-PPA преди 3 години
  mango c21bc5fe33 new intel-vaapi-driver - uploaded2-3-base-stable-PPA преди 4 години
  mango 2014b08691 remove old sources intel-vaapi-driver преди 4 години
  Martin Neubauer 311f29bbdb Initial without VDR преди 5 години